Hutnický průmysl

Hutnický průmysl, výrobu železa a oceli, výrobu barevných kovů a jejich následné zpracování. Kovy se zpracovávají litím, kováním, tvářením za studena, válcováním, protlačováním, slinováním, kovoobráběním, stříháním a tvářením.

Výrobky hutního průmyslu jsou například dráty, plechy, kovové trubky, traverzy, kolejnice nebo tzv. ingoty, což jsou odlitky kovu určené k dalšímu zpracování. Tyto výrobky využívají další průmyslová odvětví, zejména strojírenství, zpracování kovů (kovodělný průmysl) nebo výroba dopravních prostředků.