Stavebnictví

Bytových a občanských staveb, průmyslových staveb, dopravních staveb, inženýrských staveb ap
Stavebnictví a strojírenství se rozhodujícím způsobem podílí na realizaci investiční výstavby.

Pozemní stavby – stavby pro bydlení, občanské stavby, průmyslové stavby a zemědělské stavby
Dopravní a podzemní stavby – mosty, silnice, tunely, železnice, letištní plochy
Vodohospodářské stavby – přehrady, úpravy vodních toků, meliorace